• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Blogg

Kommer GIG-ekonomi att krocka med våra grundläggande behov?

Gig-ekonomi förutspås att ta över vårt sätt att organisera verksamheter och därigenom förändra individens sätt att säkra sin dagliga försörjning. Olika siffror nämns. Senast på frukostmötet hos Stockholms Handelskammare presenterade dess chefsekonom Andreas Hatzigeorgiou följande uppgifter: * 20% av aktiva på arbetsmarknaden i Sverige idag arbetar som uppdragstagare, gig-are, dvs går in i avgränsade uppdrag utan anställning. * Mellan var 3:e och var 5:e person i Europa idag är engagerad i någon form av aktivitet kopplat till gig-ekonomi. * Sammanlagt är det 160 miljoner människor i Europa och USA som är ”gig-are”. * Det som driver trenden med gig-ekonomi anses...

Läs mer

Efter #metoo?

Finns det ett ”efter #metoo”? Är det redan dags för bakslag och tillbakablick? Eller är bakslaget bara en väntad motreaktion och i så fall inte ett bakslag i egentlig mening? Bland annat dessa frågor ställdes under ett fullsatt frukostmöte arrangerat i igår av Veckans Affärer och SAAB. Personligen trodde jag att vi fortfarande befann oss mitt i #metoo. Än har alla berättelser inte kommit fram. Än har alla branscher inte berörts. Allt behöver inte genomföras inför öppen ridå men det är lite för tidigt att räkna med att vågen har passerat. Kort om det som sades under mötet: • Att...

Läs mer

Hur utvecklas team i teal-organisationer?

Är agile ett förstadium till teal? Svensk forskning på agila team ger stöd åt antagande att utveckling av teal-organisationer underlättas gm arbete med grupputveckling. Vi har i nuläge tillgång till många modeller för roller, rutiner, strukturer och processer som används av självstyrande team inom teal organiseringen. Många jag möter frågar hur teamen blir egentligen till, hur de växer fram, hur en grupp entusiaster omvandlas till ett självstyrande/självorganiserande/självgående team? Det vi vet från beskrivningar är att arbetet med att utveckla dessa team ges prio ett och att det kräver mycket tid. Som erfaren team facilitator kan jag peka på några avgörande...

Läs mer

Sexuellt präglade övergrep och maktmissbruk

Vi måste göra någonting, det räcker inte att bara lyssna Dag efter dag, sedan några veckor tillbaka, får vi ta del av nya berättelser om sexuellt präglade övergrep och maktmissbruk på arbetsplatser. Det är övervägande kvinnor som berättar om egna erfarenheter och främst inom teater, tv, film och media. Var är de andra? Det här är inte företeelser som enbart utspelar sig i dessa branscher. Det som beskrivs är ett vanligt beteende hos en del personer som okritiskt utövar sitt mandat att bestämma över andra, oavsett bransch, oavsett ålder, oavsett kön. Jag observerar och kan inte låta bli att undra:...

Läs mer

Självorganiserande team. En utforskande workshop.

I tisdags, den sista kvällen i oktober, genomförde vi, inom ramen för Teal For Teal Sweden, ett spännande experiment i att prova att agera som självorganiserande team. Platsen var FOO Café i Stockholm. Deltagare var kvinnor och män i olika åldrar, flest från den unga generationen, okända för varandra och okända för övningsledaren. Modellen vi provade var rådgivningsprocessen. Inga förkunskaper krävdes. Efter ett kort inledande föredrag skapades fyra grupper som fick arbeta med var sin uppgift i ett gemensamt, men konstruerat, scenario. Efter övningen reflekterade vi över övningen gm att grupperna delade med sig av sina iakttagelser, tankar och synpunkter...

Läs mer