• pl_PL
  • sv_SE
  • us

MAiS för effektivare skola

loopar-skola-e1408706861485

 

Ett effektivt stöd för rektors pedagogiska ledarskap

van de Voorde Consulting har lång erfarenhet av att stödja utveckling inom svensk skola. Vi har arbetat med handledning av rektorer och personal, konflikthantering, undersökningar, utbildning. Utifrån vår samlade erfarenhet har vi byggt MAiS, en tjänst som siktar på helheten och stödjer det pedagogiska ledarskapet.

MAiS står för Minska Administrationen i Skolan. MAiS inriktar sig på att effektivisera och rationalisera administrationen i skolan samtidigt som man upprätthåller en god rapportering och kommunikation mellan de olika nivåerna inom och utom organisationen. Vårt fokus på helheten är unikt: vi går igenom och förbättrar inom tre processer. Processerna går i varandra och kan förenklat förklaras som:

  • Lärprocessen
  • Ledningsprocessen
  • Styrprocessen

Vi hjälper ledningen och personalen att få processerna i samklang

I de olika processerna arbetar vi med olika verktyg. Inom lär- och ledningsprocesserna samarbetar vi vid behov med leverantörer av moderna IT-verktyg. Vi hjälper till med att verktygen stödjer processerna och att även dessa står i samklang för effektivt användande. Inom lednings- och styrprocesserna använder vi också vårt eget verktyg Verksamhetens DNA®, ett verktyg för analys och utveckling som vi med framgång använt inom flera brancher. Med MAiS får ni:

  • Genomlysning av organisation, ledarskap och effektivitet inom skolans processer.
  • Konkreta förslag på förbättringar och stöd vid implementering.
  • Stöd i att bygga upp beredskap att hantera snabba förändringar i skolans förutsättningar.

Att anlita oss som stöd i er skolas utveckling är en investering. Vårt gemensamma arbete kommer leda till att er skola uppfattas ha hög kvalitet, får ökad konkurrenskraft och fler intresserade elever.