• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Erbjudande till rektor och till skoladministratör

Din skicklighet som skolledare

loopar-skola-e1408706861485

De skickligaste ledare, enligt en undersökning vid Harvard, utmärker sig med fyra egenskaper, varav den ena är helhetstänk och förmåga att få delarna att fungera smidigt ihop (R. Carrucci 2015).

Som skolledare behöver du få alla med i helhetstänket i er verksamhet.

För att eleverna verkligen ska stå i centrum i skolans verksamhet behöver samtliga skolans resurser sträva mot samma mål och var och en ska ta ansvar för sin del av skolans sammanlagda uppgift.

Hur ser det ut på din skola:

• Förstår alla och arbetar utifrån er värdegrund och vision?
• Fungerar arbetslagen och stöd resurser smidigt tillsammans?
• Är du respekterad i ditt ledarskap?
• Uppnår era elever de resultat som ni strävar efter?

Om du svarar ”ja” på frågorna har du ingen nytta av oss. Men om du tvekar inför svaret på någon av frågorna föreslår jag att du tittar på vad vi kan erbjuda dig och din personal:

• Rektorshandledning – utifrån din roll, uppgift, ledarskap och förändringsarbete
• Stöd till arbetslagen – utifrån skolans värdegrund, vision, helhetstänket med eleven i centrum, förändringsarbete
• Kartläggning/utredning av er psykosociala arbetsmiljö
• Kartläggning med hjälp av Skolbarometern gm vår samarbetspartner ITS Scandinavia AB

För mer information om vad vi kan erbjuda dig och den verksamhet du leder är du välkommen att kontakta oss på mail: kundtjanst@voorde.com eller ringa på 070-6955208.

Få med administratören i skolans utveckling

Conductive
skoladm_konf_2016

 

 

 

 

Skicka din skoladministratör på en viktig konferens!

Det blir ett inspirerande och givande möte som uppmuntrar administratörer i deras arbete.

Du får 10% rabatt på konferensavgiften. Ange rabattkod Talare10 i samband med anmälan.

Information om konferensen hittar du på: www.conductive.se
direktlänk: http://www.conductive.se/konferenser-skola-administrator-2016.html#program=talare

Vi medverkar på konferensen med seminarium om skoladministratörers roll i skolans utveckling
”Är administratören en jämbördig aktör i skolans utveckling?”:

• Verktyg för att skapa bättre kommunikation mellan skolledning, lärare och administratör                                                                                                                                  Grazyna porträtt svartvit
• Olika arbetssätt för att effektivisera din administration
• Hur ser framtidens skoladministration ut?
• Gruppdiskussion: Vilken roll har skoladministratören i utvecklingsarbetet i din skola?

Seminarieledaren är Grazyna van de Voorde, organisationskonsult & organisationspsykolog, 
För mer information om seminariet är du välkommen att kontakta oss på:
mail kundtjanst@voorde.com eller tfn 070-6955208.