• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Är ni redo för självgående team?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Är ni redo för att bygga självgående team?

Vi genomför workshops med verksamhetsledningen under vilka vi hjälper er att ta fram ramen och förutsättningar för självgående team i er verksamhet.
Därefter analyserar vi ledarskap och medarbetarskap och verksamhetens övriga förutsättningar med syfte att ta fram avgörande framgångsfaktorer för skapande av självgående team. Vi stödjer er vidare i att ta fram handlingsplan för införande av självgående team och i att följa upp införandet.