• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Kategori: Digitalisering

Augmented Reality

Augmented Reality, AR, eller på svenska förstärkt verklighet, se exemplet Pokemon Go, ser ut att vara det senaste inom digitaliseringen för konsument. Den IT-kompetens som just nu finns i samhället är djupt skiftande. En tänkbar skala över IT-mognad: • De som inte kan använda en dator, och de är flera än man kan tro • De som kan surfa, svara på e-post och fylla i myndigheters digitala formulär • App-användare, grundläggande färdighet • De som utan svårighet anammar allt nytt som kommer Har du förresten hört talas om Carvana? Carvana är en sajt där kan du köpa en bil på...

Läs mer

Effektiva ledningsgrupper

”Effect” är ett nytt verktyg för att mäta och utveckla effektiva ledningsgrupper. Den är har sina rötter i ledningsgruppers verklighet och är samtidigt evidensbaserat. Inom några dagar kommer vi,tillsammans med en handfull andra konsulter, att vara de första i Sverige som skaffar licens för användning verktyget. Det har publicerats mycken text om ledningsgrupper, dock har det saknats vetenskapligt underbyggda verktyg för ledningsgruppers utveckling. En av förklaringarna är att ledningsgrupper som sådana har inte funnits särskilt länge. Parallellt med paradigmskiftet från hierarkiska till nätverksorganisationer har chefsgrupper under en ledare (VD eller avd.chef) fått ökad betydelse och ändrad roll. Från att i...

Läs mer

Ledarskap under digitaliseringen av verksamheten

Igår deltog jag i ett AW på Cordial, ämnet för kvällen var ”Digitalisering”. Naturligtvis vinklades ämnet utifrån Cordials verksamhet men i sak var det inte några nyheter som presenterades vad gäller själva digitaliseringen. Det är inte så konstigt, trender ändrar sig inte från en månad till en annan. Man kan ogilla upprepning av budskapet men det är faktiskt så att förståelsen av trenderna inom digitaliseringen djupnar för varje seminarium och varje AW som man deltar aktivt i. Vi var ett större antal deltagare i går och jag kan inte prata för de andra men själv blev jag varse en paradox. När...

Läs mer

Påverkas ledarskapsutvecklingen av digitalisering hos kunderna?

I dagens ledare i Dagens Industri, ”Ladda upp kroppen”, utvecklar PM Nilsson tankar kring digitaliseringen inom hälso- och vårdsektorn. Hans fokus ligger på möjligheten att, genom hälsoappar och chip under huden, dels personligen kunna följa upp de egna värden, dels att kunna dela uppgifterna med andra. Delningen kan ske genom sociala media och genom att data samlas in och distribueras till exempelvis vårdaktörer eller försäkringsbolag. Man kan tycka att en sådan datainsamling är kränkande men redan idag delar många sina resultat på sociala media av t ex motion. PM Nilsson ser i tekniken möjligheter till att förebygga ohälsa. Han nämner...

Läs mer

Digitalisering och arbetsmarknad

Kommer det om något år att ”sitta” en dator här och skriva mina texter medan jag är ute och… gör vad? Svenskt Näringsliv bjöd idag till ett seminarium om hur arbetsmarknaden kan påverkas av den ökande digitaliseringen. Bakgrunden var en rapport skriven av Mårten Blix ”The economy and digitalisation – opportunities and challenges”. Utöver Mårten Blix, som gav en snabb och bra överblick över hur det kan se ut i framtiden, fick vi också lyssna till ett par experter och en panel med ett par politiker och Svenskt Näringslivs VD. Mårten Blix presenterade ett antal frågeställningar som är väldigt aktuella...

Läs mer

Digitaliseringen gör äldrevården mer human

Human betyder mänsklig. Jag menar inte att äldrevården skulle vara omänsklig, tvärtom. Men genom åren har vi, som konsulter, bevittnat hur man inom äldrevården, medarbetare som chef, försöker motsvara alla förväntningar och krav och hur man ibland misslyckas med det. Trots stora försök, mycket jäkt och oro. I Äldreguiden 2015, Socialstyrelsens brukarundersökning, kan vi se att t ex äldreboende på Södermalm (Stockholm) får följande bedömning: • Mellan 56% och 93% boende tycker att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att göra sitt arbete hos dem. • Mellan 20% och 78% boende tycker att de alltid eller oftast...

Läs mer