• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Kategori: Förändringsledning

Hur utvecklas team i teal-organisationer?

Är agile ett förstadium till teal? Svensk forskning på agila team ger stöd åt antagande att utveckling av teal-organisationer underlättas gm arbete med grupputveckling. Vi har i nuläge tillgång till många modeller för roller, rutiner, strukturer och processer som används av självstyrande team inom teal organiseringen. Många jag möter frågar hur teamen blir egentligen till, hur de växer fram, hur en grupp entusiaster omvandlas till ett självstyrande/självorganiserande/självgående team? Det vi vet från beskrivningar är att arbetet med att utveckla dessa team ges prio ett och att det kräver mycket tid. Som erfaren team facilitator kan jag peka på några avgörande...

Läs mer

Ledare av Generation Y

Generation Y förväntar sig att vara i ständig dialog med sina ledare. Är behovet av oändlig feedback ett utslag av det reflexiva självet som i sig är resultat av omvälvande förändringar i arbetet och i samhället? För ett par dagar sedan hade jag möjlighet att delta i ett intressant seminarium om identitetsdynamik på arbetet. Seminarieledaren var Magnus Larsson, associate professor vid Copenhagen Business School. Seminariet gavs inom ramen för AGSLO, www.agslo.se. Det mest spännande avsnittet handlade förstås om hur vi skapar identitet idag. Enligt M. Larsson leder de pågående omvandlingarna i samhället (ex globalisering, digitalisering, nedbrytning av strukturer) till att...

Läs mer

Tillit i ledarskap som grund i förändring

Enligt Jan Carlzon, mottagare av Chefsgalans Stora Hederspris 2016, är tillit och tilltro till människor i den egna organisationen grunden för, utgångspunkten och resultatet av bra ledarskap. Särskilt när man genomför förändringar i verksamheten. Tillit och tilltro till människor i verksamheten är en utmaning, inte minst för ledaren själv. Finns det medfött eller kan man lära sig det? Det nyfödda barnets villkorslösa tillit byts gradvis ut mot en mer nyanserad försiktighet. En ledare har fått sin tillit prövad och ibland raserad. Men tillit är viktig. Den är en förutsättning för mänskliga relationer. Den är grunden för att kommunikationen ska uppstå...

Läs mer

Skoladministratörers roll

Den 27 april medverkar vi på Condictives konferens för skoladministratörer med ett seminarium ”Är administratören en jämbördig aktör i skolans utveckling?”. Det verkar som att administratörer är ibland en bortglömd resurs. De har viktiga uppgifter i skolans dagliga verksamhet men är inte alltid aktiva i strategiska diskussioner. Därför kanske de inte uppfattar sig själva som viktiga i skolans långsiktiga arbete. Under seminariet kommer vi att samtala om skoladministratörens roll i skolans utveckling. Konferensen kommer att pågå i två dagar. Programmet omfattar många intressanta seminarier. Den som anmäler sig nu får 10% rabatt på konferensavgiften. Ange koden Talare10 i samband med...

Läs mer

Ledarskap under digitaliseringen av verksamheten

Igår deltog jag i ett AW på Cordial, ämnet för kvällen var ”Digitalisering”. Naturligtvis vinklades ämnet utifrån Cordials verksamhet men i sak var det inte några nyheter som presenterades vad gäller själva digitaliseringen. Det är inte så konstigt, trender ändrar sig inte från en månad till en annan. Man kan ogilla upprepning av budskapet men det är faktiskt så att förståelsen av trenderna inom digitaliseringen djupnar för varje seminarium och varje AW som man deltar aktivt i. Vi var ett större antal deltagare i går och jag kan inte prata för de andra men själv blev jag varse en paradox. När...

Läs mer

Ledarskap som i spegelkabinett

När jag var liten upptäckte jag att jag kunde skapa en magisk upplevelse, en egen mini-spegelkabinett. Vi hade en möbel bestående av en låg byrå med tillhörande spegel. Spegeln bestod av en stor del som var fastmonterad och två smalare sidospeglar som kunde vikas in. En sorts triptyk. Jag upptäckte att jag kunde gå upp på byrån, vika sidospeglarna om mig och som på ett kick komma in i en magisk värld där spegelbild återgavs i spegelbild som återgav spegelbild osv. Fascinerad betraktade jag hur många av mig själv det plötsligt fanns, samma men ändå olika. Det gav en sällsam...

Läs mer

Ett gott dagsverke

Tvärtemot vad många snack-begåvade konsulter påstår är bra konsultinsatser inte några glamorösa gästspel hos kunder. En bra konsultinsats hjälper kunden framåt och är inget annat än ett hederligt utfört hantverk. Den har kundens verklighet i fokus. Den kräver hög kompetens. Den levereras. Så syna därför den konsult som erbjuder sig att fixa det ena eller det andra i din verksamhet. Många pratar och pratar, en del tar sina tal direkt från internet, citerar ogenerat från någon annans websida, eller – från Wikipedia. Ställ frågor om hur leveransen just till dig kommer att genomföras. Var inte rädd för att vara obekväm. Det...

Läs mer

Vi undersöker marknaden i Polen

Marknaden för företagstjänster i Polen har på några år utvecklats både vad gäller kundernas efterfråga och vad gäller tillgång till kompetenta konsulter. Efter att först ha varit tveksamma har vi nu tagit steget till att börja undersöka möjligheten att utvidga vår verksamhet till Polen. Kontakter, som vi fick på IM konferensen i mars, är lovande. Verksamhetsinriktningen är preliminärt: förändringsledning och interim management. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad i att ansluta alternativt om du söker kompetens på plats i Polen.

Läs mer

Att leda i förändring

Den 24 mars håller vi föredrag ”Att leda i förändring” på Svenska Stadsnäts Föreningens årskonferens i Västerås. Vi kommer att prata om vikten av att uppmärksamma signaler, hur man genomför en förändringsprocess och vad i detta krävs från styrelse och VD. Vi deltar också med ett utställningsmonter där vi kan prata med våra besökare om deras egna funderingar och svara på frågor kring förändringar i deras egna stadsnätsföretag.  Vi ser fram emot att träffa konferensens deltagare och utställare och möjligheten att dela med oss av vår erfarenhet.

Läs mer

Många besök på ÄO-dagarna 2014

Vår monter på ÄldreOmsorgsdagarna väckte stort intresse. Det var flera besökare som ville höra om hur vi kan stödja verksamheter när de vill införa helhetssyn inom verksamheten och hur ledarskapet kan utformas för att utgå från sin interna och externa kontext.   Det var också många som tog chansen och gjorde analysen Communication DNA. Analysen visar både vad man är bra på när man kommunicerar (och mindre bra också, förstås) och vad som är viktigt för en själv när andra kommunicerar med en.

Läs mer