• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Kategori: Kommunikation

Ledare av Generation Y

Generation Y förväntar sig att vara i ständig dialog med sina ledare. Är behovet av oändlig feedback ett utslag av det reflexiva självet som i sig är resultat av omvälvande förändringar i arbetet och i samhället? För ett par dagar sedan hade jag möjlighet att delta i ett intressant seminarium om identitetsdynamik på arbetet. Seminarieledaren var Magnus Larsson, associate professor vid Copenhagen Business School. Seminariet gavs inom ramen för AGSLO, www.agslo.se. Det mest spännande avsnittet handlade förstås om hur vi skapar identitet idag. Enligt M. Larsson leder de pågående omvandlingarna i samhället (ex globalisering, digitalisering, nedbrytning av strukturer) till att...

Läs mer

Reflektioner kring att vara sann

Den nyligen avlidne sociologen, och filosofen, Z. Bauman citeras flitigt i olika media. I svenska media tas främst upp hans åsikter om öppenhet och det ständigt pågående samtalet. Jag fastnar för följande tre citat av Z. Bauman, fritt antecknat från intervjuer och artiklar: ”Öppenheten betyder att du accepterar möjligheten att du kan motbevisas, möjligheten att besegras. Det kräver stor karaktärsfasthet.” ”I samarbetande dialog finns det inga vinnare och förlorare, alla blir rikare än innan.” ”När samtalet upphör förlorar vi friheten.” Det påminner mig om mina funderingar kring att vara sann. Jag upplever att behovet av att vara sann blir allt...

Läs mer

I ögonhöjd med ÅWL

”I ögonhöjd” är ÅWLs publikation som släpptes den 17 nov i samband med ett evenemang hos ÅWL arkitekterna i Stockholm. Författarna har samtalat med en rad personer om vad de upplevde som värdefullt i stadsbebyggelsen. Några av personerna intervjuades ytterligare under evenemanget. Kontentan återspeglas i bokens titel: människor trivs med att bo i städer och det som berör dem är det som finns i deras ögonhöjd. Det som finns rakt framför våra ögon kommunicerar med oss och på så sätt skapar vår upplevelse av närmiljön. Självklarheter, egentligen. Men när man nu, pga bristen på mark, tvingas bygga på höjden, så...

Läs mer

Tillit i ledarskap som grund i förändring

Enligt Jan Carlzon, mottagare av Chefsgalans Stora Hederspris 2016, är tillit och tilltro till människor i den egna organisationen grunden för, utgångspunkten och resultatet av bra ledarskap. Särskilt när man genomför förändringar i verksamheten. Tillit och tilltro till människor i verksamheten är en utmaning, inte minst för ledaren själv. Finns det medfött eller kan man lära sig det? Det nyfödda barnets villkorslösa tillit byts gradvis ut mot en mer nyanserad försiktighet. En ledare har fått sin tillit prövad och ibland raserad. Men tillit är viktig. Den är en förutsättning för mänskliga relationer. Den är grunden för att kommunikationen ska uppstå...

Läs mer

Ledarskap som i spegelkabinett

När jag var liten upptäckte jag att jag kunde skapa en magisk upplevelse, en egen mini-spegelkabinett. Vi hade en möbel bestående av en låg byrå med tillhörande spegel. Spegeln bestod av en stor del som var fastmonterad och två smalare sidospeglar som kunde vikas in. En sorts triptyk. Jag upptäckte att jag kunde gå upp på byrån, vika sidospeglarna om mig och som på ett kick komma in i en magisk värld där spegelbild återgavs i spegelbild som återgav spegelbild osv. Fascinerad betraktade jag hur många av mig själv det plötsligt fanns, samma men ändå olika. Det gav en sällsam...

Läs mer

Affärskommunikation på Xenter

Kurs i affärskommunikation på YH-utbildningar för finansrådgivare och försäkringsmäklare, Xenter, Botkyrka. En och en halv månad med intresserade och duktiga studenter. Teori varvad med övningar. Vi tränar kundmöten och presentationer, skriftlig affärskommunikation och telefonkontakter. Att utbilda i färdigheter som är beroende av studenternas egen träning men vilar på avancerad teoretisk grund är alltid en spännande utmaning. Men jag tycker att studenterna förstår sammanhangen bra och presterar fint på övningar så jag känner mig lugn vad gäller deras framtida förmåga att hantera kundrelationer. /Grazyna v d Voorde

Läs mer

Många besök på ÄO-dagarna 2014

Vår monter på ÄldreOmsorgsdagarna väckte stort intresse. Det var flera besökare som ville höra om hur vi kan stödja verksamheter när de vill införa helhetssyn inom verksamheten och hur ledarskapet kan utformas för att utgå från sin interna och externa kontext.   Det var också många som tog chansen och gjorde analysen Communication DNA. Analysen visar både vad man är bra på när man kommunicerar (och mindre bra också, förstås) och vad som är viktigt för en själv när andra kommunicerar med en.

Läs mer