• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Kategori: Ledarskap

Så leder du i kaos

  1-2-3-karta och a-m checklista för att leda i kaos En guide för dig som ledare att hantera situationer av kaos som har orsakats av en mängd vardagliga faktorer som har följt på varandra och av olika anledningar inte kunnat åtgärdas i tid. I en sådan situation kan känslan av att man förlorar greppet komma omärkligt och växa sig sakta starkare tills man plötsligt upplever panik. Då är det naturligt att, åtminstone för en stund, känna sig vilsen eller maktlös. I en sådan situation vill man ofta hitta en snabb och mirakulös teknik men sådana finns sällan att tillgå. Det...

Läs mer

Hur utvecklas team i teal-organisationer?

Är agile ett förstadium till teal? Svensk forskning på agila team ger stöd åt antagande att utveckling av teal-organisationer underlättas gm arbete med grupputveckling. Vi har i nuläge tillgång till många modeller för roller, rutiner, strukturer och processer som används av självstyrande team inom teal organiseringen. Många jag möter frågar hur teamen blir egentligen till, hur de växer fram, hur en grupp entusiaster omvandlas till ett självstyrande/självorganiserande/självgående team? Det vi vet från beskrivningar är att arbetet med att utveckla dessa team ges prio ett och att det kräver mycket tid. Som erfaren team facilitator kan jag peka på några avgörande...

Läs mer

Sexuellt präglade övergrep och maktmissbruk

Vi måste göra någonting, det räcker inte att bara lyssna Dag efter dag, sedan några veckor tillbaka, får vi ta del av nya berättelser om sexuellt präglade övergrep och maktmissbruk på arbetsplatser. Det är övervägande kvinnor som berättar om egna erfarenheter och främst inom teater, tv, film och media. Var är de andra? Det här är inte företeelser som enbart utspelar sig i dessa branscher. Det som beskrivs är ett vanligt beteende hos en del personer som okritiskt utövar sitt mandat att bestämma över andra, oavsett bransch, oavsett ålder, oavsett kön. Jag observerar och kan inte låta bli att undra:...

Läs mer

Är självgående team realistiska i Sverige?

En sommarledighet är aldrig bara en ledighet. Vanligtvis passar jag på och läser flera intressanta böcker när konsultverksamheten ändå går på sparlåga. Bland sommarens lektyr är ”Reinventing Organisations” av Frederic Laloux särskilt intressant. Boken är en genomgång av resultat av systematisk analys av ett tiotal företag och organisationer som är uppbyggda av självgående team på ca 10 personer. Företagen och organisationerna är inte små, de har mellan 80 och 60 000 (ja,sextio tusen) anställda. Det som gör det intressant är att samtliga är framgångsrika och att vissa av företagen har fungerat så i decennier. De flesta är privatägda. Självgående team...

Läs mer

En introvert ledare

Är en introvert ledare en möjlig kombination av till synes motsägande egenskaper? Inspirerad av Alex Schulmans senaste krönika i tidningen Expressen började jag fundera över hur en introvert person klarar av nutida krav som ställs på effektivt ledarskap. Min erfarenhet är att personer som upplever sig vara introverta uppfattar sig själva ofta som mindre lämpliga som ledare. Trots att historien ger oss flera exempel på motsatsen. Eller vad sägs om t ex: Bill Gates, Rosa Parks, Steve Woznak, Charles Darwin, Marie Curie, Eleanor Franklin, Al Gore, Abraham Lincoln, Mahatma Ghandi, Lewis Caroll. Samtliga sägs vara introverta enligt Susan Cain som skrivit boken...

Läs mer

Ledare av Generation Y

Generation Y förväntar sig att vara i ständig dialog med sina ledare. Är behovet av oändlig feedback ett utslag av det reflexiva självet som i sig är resultat av omvälvande förändringar i arbetet och i samhället? För ett par dagar sedan hade jag möjlighet att delta i ett intressant seminarium om identitetsdynamik på arbetet. Seminarieledaren var Magnus Larsson, associate professor vid Copenhagen Business School. Seminariet gavs inom ramen för AGSLO, www.agslo.se. Det mest spännande avsnittet handlade förstås om hur vi skapar identitet idag. Enligt M. Larsson leder de pågående omvandlingarna i samhället (ex globalisering, digitalisering, nedbrytning av strukturer) till att...

Läs mer

Effektiva ledningsgrupper

”Effect” är ett nytt verktyg för att mäta och utveckla effektiva ledningsgrupper. Den är har sina rötter i ledningsgruppers verklighet och är samtidigt evidensbaserat. Inom några dagar kommer vi,tillsammans med en handfull andra konsulter, att vara de första i Sverige som skaffar licens för användning verktyget. Det har publicerats mycken text om ledningsgrupper, dock har det saknats vetenskapligt underbyggda verktyg för ledningsgruppers utveckling. En av förklaringarna är att ledningsgrupper som sådana har inte funnits särskilt länge. Parallellt med paradigmskiftet från hierarkiska till nätverksorganisationer har chefsgrupper under en ledare (VD eller avd.chef) fått ökad betydelse och ändrad roll. Från att i...

Läs mer

Tillit i ledarskap som grund i förändring

Enligt Jan Carlzon, mottagare av Chefsgalans Stora Hederspris 2016, är tillit och tilltro till människor i den egna organisationen grunden för, utgångspunkten och resultatet av bra ledarskap. Särskilt när man genomför förändringar i verksamheten. Tillit och tilltro till människor i verksamheten är en utmaning, inte minst för ledaren själv. Finns det medfött eller kan man lära sig det? Det nyfödda barnets villkorslösa tillit byts gradvis ut mot en mer nyanserad försiktighet. En ledare har fått sin tillit prövad och ibland raserad. Men tillit är viktig. Den är en förutsättning för mänskliga relationer. Den är grunden för att kommunikationen ska uppstå...

Läs mer

Toppresterande ledare tar inte genvägar

I Harvard Business Review, jan 2016, skriver Ron Carrucci om resultatet av studien av egenskaper hos toppresterande företagsledare. En av de främsta egenskaperna är djup kännedom om hela organisationen och om de enskilda delarna och förmågan att få delarna att fungera smidigt tillsammans i en integrerad helhet. Carrucci ger exempel på ett företag som genom att integrera olika avdelningars kundfokusering ökade sina kunders tillfredställelse med hela 40%. Lika bra resultat, fast bedömt utifrån andra faktorer, har vi sett i de uppdrag där vi har hjälpt kunderna att skapa helhetsgrepp om verksamheten. Att kunna på en och samma gång greppa hela verksamheten...

Läs mer

Ledarskap under digitaliseringen av verksamheten

Igår deltog jag i ett AW på Cordial, ämnet för kvällen var ”Digitalisering”. Naturligtvis vinklades ämnet utifrån Cordials verksamhet men i sak var det inte några nyheter som presenterades vad gäller själva digitaliseringen. Det är inte så konstigt, trender ändrar sig inte från en månad till en annan. Man kan ogilla upprepning av budskapet men det är faktiskt så att förståelsen av trenderna inom digitaliseringen djupnar för varje seminarium och varje AW som man deltar aktivt i. Vi var ett större antal deltagare i går och jag kan inte prata för de andra men själv blev jag varse en paradox. När...

Läs mer