• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Kategori: Ledningsgrupp

Effektiva ledningsgrupper

”Effect” är ett nytt verktyg för att mäta och utveckla effektiva ledningsgrupper. Den är har sina rötter i ledningsgruppers verklighet och är samtidigt evidensbaserat. Inom några dagar kommer vi,tillsammans med en handfull andra konsulter, att vara de första i Sverige som skaffar licens för användning verktyget. Det har publicerats mycken text om ledningsgrupper, dock har det saknats vetenskapligt underbyggda verktyg för ledningsgruppers utveckling. En av förklaringarna är att ledningsgrupper som sådana har inte funnits särskilt länge. Parallellt med paradigmskiftet från hierarkiska till nätverksorganisationer har chefsgrupper under en ledare (VD eller avd.chef) fått ökad betydelse och ändrad roll. Från att i...

Läs mer