• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Kategori: organisation

Kommer GIG-ekonomi att krocka med våra grundläggande behov?

Gig-ekonomi förutspås att ta över vårt sätt att organisera verksamheter och därigenom förändra individens sätt att säkra sin dagliga försörjning. Olika siffror nämns. Senast på frukostmötet hos Stockholms Handelskammare presenterade dess chefsekonom Andreas Hatzigeorgiou följande uppgifter: * 20% av aktiva på arbetsmarknaden i Sverige idag arbetar som uppdragstagare, gig-are, dvs går in i avgränsade uppdrag utan anställning. * Mellan var 3:e och var 5:e person i Europa idag är engagerad i någon form av aktivitet kopplat till gig-ekonomi. * Sammanlagt är det 160 miljoner människor i Europa och USA som är ”gig-are”. * Det som driver trenden med gig-ekonomi anses...

Läs mer

Självorganiserande team. En utforskande workshop.

I tisdags, den sista kvällen i oktober, genomförde vi, inom ramen för Teal For Teal Sweden, ett spännande experiment i att prova att agera som självorganiserande team. Platsen var FOO Café i Stockholm. Deltagare var kvinnor och män i olika åldrar, flest från den unga generationen, okända för varandra och okända för övningsledaren. Modellen vi provade var rådgivningsprocessen. Inga förkunskaper krävdes. Efter ett kort inledande föredrag skapades fyra grupper som fick arbeta med var sin uppgift i ett gemensamt, men konstruerat, scenario. Efter övningen reflekterade vi över övningen gm att grupperna delade med sig av sina iakttagelser, tankar och synpunkter...

Läs mer

Är självgående team realistiska i Sverige?

En sommarledighet är aldrig bara en ledighet. Vanligtvis passar jag på och läser flera intressanta böcker när konsultverksamheten ändå går på sparlåga. Bland sommarens lektyr är ”Reinventing Organisations” av Frederic Laloux särskilt intressant. Boken är en genomgång av resultat av systematisk analys av ett tiotal företag och organisationer som är uppbyggda av självgående team på ca 10 personer. Företagen och organisationerna är inte små, de har mellan 80 och 60 000 (ja,sextio tusen) anställda. Det som gör det intressant är att samtliga är framgångsrika och att vissa av företagen har fungerat så i decennier. De flesta är privatägda. Självgående team...

Läs mer

Effektiva ledningsgrupper

”Effect” är ett nytt verktyg för att mäta och utveckla effektiva ledningsgrupper. Den är har sina rötter i ledningsgruppers verklighet och är samtidigt evidensbaserat. Inom några dagar kommer vi,tillsammans med en handfull andra konsulter, att vara de första i Sverige som skaffar licens för användning verktyget. Det har publicerats mycken text om ledningsgrupper, dock har det saknats vetenskapligt underbyggda verktyg för ledningsgruppers utveckling. En av förklaringarna är att ledningsgrupper som sådana har inte funnits särskilt länge. Parallellt med paradigmskiftet från hierarkiska till nätverksorganisationer har chefsgrupper under en ledare (VD eller avd.chef) fått ökad betydelse och ändrad roll. Från att i...

Läs mer

Skoladministratörers roll

Den 27 april medverkar vi på Condictives konferens för skoladministratörer med ett seminarium ”Är administratören en jämbördig aktör i skolans utveckling?”. Det verkar som att administratörer är ibland en bortglömd resurs. De har viktiga uppgifter i skolans dagliga verksamhet men är inte alltid aktiva i strategiska diskussioner. Därför kanske de inte uppfattar sig själva som viktiga i skolans långsiktiga arbete. Under seminariet kommer vi att samtala om skoladministratörens roll i skolans utveckling. Konferensen kommer att pågå i två dagar. Programmet omfattar många intressanta seminarier. Den som anmäler sig nu får 10% rabatt på konferensavgiften. Ange koden Talare10 i samband med...

Läs mer