• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Kategori: Teal organisation

Hur utvecklas team i teal-organisationer?

Är agile ett förstadium till teal? Svensk forskning på agila team ger stöd åt antagande att utveckling av teal-organisationer underlättas gm arbete med grupputveckling. Vi har i nuläge tillgång till många modeller för roller, rutiner, strukturer och processer som används av självstyrande team inom teal organiseringen. Många jag möter frågar hur teamen blir egentligen till, hur de växer fram, hur en grupp entusiaster omvandlas till ett självstyrande/självorganiserande/självgående team? Det vi vet från beskrivningar är att arbetet med att utveckla dessa team ges prio ett och att det kräver mycket tid. Som erfaren team facilitator kan jag peka på några avgörande...

Läs mer

Självorganiserande team. En utforskande workshop.

I tisdags, den sista kvällen i oktober, genomförde vi, inom ramen för Teal For Teal Sweden, ett spännande experiment i att prova att agera som självorganiserande team. Platsen var FOO Café i Stockholm. Deltagare var kvinnor och män i olika åldrar, flest från den unga generationen, okända för varandra och okända för övningsledaren. Modellen vi provade var rådgivningsprocessen. Inga förkunskaper krävdes. Efter ett kort inledande föredrag skapades fyra grupper som fick arbeta med var sin uppgift i ett gemensamt, men konstruerat, scenario. Efter övningen reflekterade vi över övningen gm att grupperna delade med sig av sina iakttagelser, tankar och synpunkter...

Läs mer

Är självgående team realistiska i Sverige?

En sommarledighet är aldrig bara en ledighet. Vanligtvis passar jag på och läser flera intressanta böcker när konsultverksamheten ändå går på sparlåga. Bland sommarens lektyr är ”Reinventing Organisations” av Frederic Laloux särskilt intressant. Boken är en genomgång av resultat av systematisk analys av ett tiotal företag och organisationer som är uppbyggda av självgående team på ca 10 personer. Företagen och organisationerna är inte små, de har mellan 80 och 60 000 (ja,sextio tusen) anställda. Det som gör det intressant är att samtliga är framgångsrika och att vissa av företagen har fungerat så i decennier. De flesta är privatägda. Självgående team...

Läs mer