• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Kategori: Vård och omsorg

GDPR i vårdsektorn

Under denna rubrik samlades för några veckor sedan ett antal deltagare i Grant & Thorntons Round Table för vårdbolag. Vi fick en översiktlig genomgång av den nya förordningen för dataskydd. Det är en EU-förordning som ersätter nationella lagar (som ex PUL), kommer att gälla från maj 2018 och innebär förändringar i hur verksamheter får hantera personuppgifter. Huvuddraget är att integritetsskyddet för den enskilde ska stärkas. En nyhet är också att böter kan bli aktuella även om ingen kommer till skada. Det räcker att skyddet inte är tillräckligt uppbyggt. Genomgången vi fick var tillräckligt informativt för att vi skulle förstå att...

Läs mer

Innovationer i välfärdsföretag

Stockholms Handelskammares nya rapport ”Välfärdsföretagens innovationer förbättrar våra liv” presenterades i går. I samband med det fick vi besöka ett äldreboende som skapas utifrån hur en boende kan vilja ha det i sin vardag. Med hänsyn till den vackra omgivningen och med det senaste vad gäller teknik och inredning skapar Silver Life ett område där de boende kan flyta inom området allteftersom deras förmåga att hantera sin vardag stegvis avtar. Silver Life Nacka-Graninge är ett exempel på att det är möjligt att skapa ett nytt koncept inom äldreomsorg där man både kan tillgodose krav på säker omsorg, kvalitén och ha...

Läs mer

Vårdrapporten 2016 från Grant Thornton

I onsdags fick jag möjlighet att delta som publik i ett välbesöktseminarium på Grant Thorntons kring rapporten om den privata vård- och omsorgs-marknaden i Sverige ur ett finansiellt perspektiv. Det var verkligen intressant att höra hur välinsatta experter tolkade situationen inom denna just nu utsatta bransch. Bland huvudutmaningarna nämndes t ex: • att man fortsätter att kartlägga trots att man inte behöver det längre, det som saknas är att agera utifrån vad kartläggningarna visar • att befolkningen ökar snabbare än vad man tidigare trott vilket skapar ännu mer press på sektorn • brister i vårdkedjan, särskilt för komplexa sjukdomstillstånd •...

Läs mer

Digitaliseringen gör äldrevården mer human

Human betyder mänsklig. Jag menar inte att äldrevården skulle vara omänsklig, tvärtom. Men genom åren har vi, som konsulter, bevittnat hur man inom äldrevården, medarbetare som chef, försöker motsvara alla förväntningar och krav och hur man ibland misslyckas med det. Trots stora försök, mycket jäkt och oro. I Äldreguiden 2015, Socialstyrelsens brukarundersökning, kan vi se att t ex äldreboende på Södermalm (Stockholm) får följande bedömning: • Mellan 56% och 93% boende tycker att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att göra sitt arbete hos dem. • Mellan 20% och 78% boende tycker att de alltid eller oftast...

Läs mer