• pl_PL
  • sv_SE
  • us

De stora frågorna inför valet 2018

Har du börjat tänka på vilka du vill rösta på i nästa val? Ja, det kan kännas lite tidigt och nej, jag är inte ute efter att påverka dina beslut. Förra veckan fick jag möjlighet att närvara under politikerhearing arrangerat av Stockholms Handelskammare och där fick jag en liten känsla av partiernas profilering inför valet 2018. Valfriheten i välfärden, arbete, ekonomisk tillväxt och trygghet är de frågorna som pekades ut av närvarande politiker som de stora valfrågorna. Men även infrastruktur, integration, framväxt av ny underklass och vårdens behov av strukturförändringar nämndes.
Det var ett roligt evenemang. Vi fick bevittna en vass fajt mellan två landstingsråd, en vänskaplig dialog mellan två fd borgarråd och en tempofylld utfrågning av representanter för sex riksdagspartier. Matnyttigast var utfrågningen.

Politikerhearing, Stockholms Handelskammare, 8 sept 2017. Från vänster: Ylva Johansson (S), Annie Lööf (C), Anna Köning Jerlmyr (M), Per Bolund (MP), Mats Persson (L), Jakob Forssmed (KD).

Politikerhearing, Stockholms Handelskammare, 8 sept 2017. Från vänster: Ylva Johansson (S), Annie Lööf (C), Anna Köning Jerlmyr (M), Per Bolund (MP), Mats Persson (L), Jakob Forssmed (KD).

Hearingen var en försmak av vad som kommer när partierna har utformat sina valprogram, finslipat argumenten och valt strategiska anfallspunkter. Som sådan inte förpliktigande än. Några repliker har dock fastnat i minnet liksom stunder då den välformulerade och vänliga debatten hettade till. Minskning av bostadsbristen och utbyggnad av infrastrukturen i Stor-Stockholm var frågor där det kunde spåras samförstånd men hantering av arbetskraftsinvandringen och valfriheten i välfärden var frågor där man inte var överens. Just i frågan om välfärden stod regerande S och MP långt ifrån oppositionen. Blocken fokuserar på två skilda aspekter av valfriheten i skola, vård och omsorg. Dessa aspekter är risken för att verksamheters ägare tillskansar sig stor ekonomisk vinst respektive risken för undermålig undervisning, vård, omsorg. Sidorna upprepar olika varianter av sina argument utan att komma närmare en dialog om hur man gemensamt vill säkerställa tillgänglighet och kvalitén i verksamheterna. Så blev det tyvärr också under politikerhearingen förra veckan.

En vanlig medborgare, ta vem som helst på gatan, kan känna förtvivlan inför denna splittring. För en människa som lever i Sverige är det avgörande att ha tillgång till välfungerande, professionellt högkvalitativa och ekonomiskt överkomliga alternativ. Man vill också känna trygghet i att man pga bristande tillgång till information inte riskerar bli elev/patient/brukare i en verksamhet som inte uppnår tillräckligt hög kvalité. Man vill också känna trygghet i att politiska partier med gemensamma ansträngningar säkerställer att alla får en grundläggande trygghet, möjlighet att utvecklas och möjlighet att kunna sträcka sig efter sina drömmar. Vi ser under våra uppdrag att det är just detta som är det viktigaste för de människor som vi träffar, oavsett deras ekonomiska och sociala status. Därför slog orden, som uttalats av Jakob Forssmed, an en särskild sträng: ” Valfriheten handlar om att en människa i en skör situation kan välja bort ett dåligt alternativ”. För det är just så. Den starke kan alltid hitta tillfredställande alternativ, på annan ort eller i en annan prisklass. De andra är hänvisade till det som finns närmast.
Det här är en gammal och fortfarande relevant sanning: ett lands välstånd, utveckling och innovationsförmåga är proportionella till den generella kunskapsnivån, individuell och nationell trygghet samt klimatet som uppmuntrar att våga nytt. Det jag saknar i debatterna är förmedling av insikten om att partierna är gemensamt ansvariga för de förutsättningar som de skapar.

Politikerhearing, Stockholms Handelskammare, 8 sept 2017. Landstingsduellen. Erika Ullberg (S) och Irene Svenonius (M) hade olika uppfattningar om bl a nya Karolinska.

Politikerhearing, Stockholms Handelskammare, 8 sept 2017. Landstingsduellen. Erika Ullberg (S) och Irene Svenonius (M) hade olika uppfattningar om bl a nya Karolinska.

Politikerhearing, Stockholms Handelskammare, 8 sept 2017.  Kristina Axén Olin och Annika Billström.

Politikerhearing, Stockholms Handelskammare, 8 sept 2017. Kristina Axén Olin och Annika Billström.

Vad man än tycker själv i frågorna är Handelskammarens initiativ lovvärd. Att börja uppmärksamma valfrågor redan nu, att genom det få människor att börja fundera och kanske även våga ställa frågor och krav är en del av dialogen som slutligen, om ett år, utmynnar i ett personligt ställningstagande.
/Grazyna van de Voorde
Om du citerar delar eller hela texten får du namnge källan.
En notis: van de Voorde Consulting AB är politiskt och religiöst obundet därför ska den här texten inte tolkas som ett politiskt ställningstagande.