• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Så leder du i kaos

 

1-2-3-karta och a-m checklista för att leda i kaos

En guide för dig som ledare att hantera situationer av kaos som har orsakats av en mängd vardagliga faktorer som har följt på varandra och av olika anledningar inte kunnat åtgärdas i tid. I en sådan situation kan känslan av att man förlorar greppet komma omärkligt och växa sig sakta starkare tills man plötsligt upplever panik. Då är det naturligt att, åtminstone för en stund, känna sig vilsen eller maktlös. I en sådan situation vill man ofta hitta en snabb och mirakulös teknik men sådana finns sällan att tillgå. Det enkla ”var är du- vilka har du med dig – vart vill ni gå?” fungerar bäst när verksamheten ter sig oöverblickbar eller tillfälligt utom kontroll.

Det är lätt att tappa systematik och konsekvens

Vår modell hjälper dig som ledare att hitta tillbaka till överblick och kontroll. Utgångspunkten är att du använder bekanta tekniker och att du axlar ansvaret tillsammans med dina medarbetare. Modellen bygger på vår erfarenhet av att bistå verksamheter i situationer fyllda med problem, kriser och även svåra traumatiska händelser.
Det som krävs från dig som ledare är framför allt mod att stanna upp och bjuda in dina medarbetare till dialog och gemensamt ansvarstagande och handling. Modellen omfattar ett steg där du skaffar dig överblick, ett steg där du stärker förtroendet för dig som ledare och ett steg där du agerar tillsammans med dina medarbetare.

Den kompletta guiden hittar du här.

Är din situation akut och orsakad av olycka, hot, våld eller annan traumatisk händelse i tjänst? Då vill vi hänvisa till de krishanteringsplaner som din verksamhet är ålagd att ha enligt lag. Där hittar du vad som gäller just hos er i händelse av olyckor, hot och våld.