• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Självorganiserande team. En utforskande workshop.

bild org.formerI tisdags, den sista kvällen i oktober, genomförde vi, inom ramen för Teal For Teal Sweden, ett spännande experiment i att prova att agera som självorganiserande team.

Platsen var FOO Café i Stockholm. Deltagare var kvinnor och män i olika åldrar, flest från den unga generationen, okända för varandra och okända för övningsledaren. Modellen vi provade var rådgivningsprocessen. Inga förkunskaper krävdes. Efter ett kort inledande föredrag skapades fyra grupper som fick arbeta med var sin uppgift i ett gemensamt, men konstruerat, scenario. Efter övningen reflekterade vi över övningen gm att grupperna delade med sig av sina iakttagelser, tankar och synpunkter till övriga deltagare.
Det var inspirerande att uppleva engagemanget i grupperna. Alla satte igång direkt med sina uppgifter och försökte prestera sitt bästa. Deltagarna var fantastiska i det att de så frikostigt delade med sig till sina grupper och ärligt delgav sina reflektioner kring övningen.
Workshopen var ett experiment. Beskrivningen, gruppernas slutsatser och mina kommentarer presenteras här.