• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Pirkko Jonsson

Organisationskonsult

Mobil: 070–632 72 38

E-post: pirkko@voorde.com

Inriktning:

  • Organisationsutvecklingsinsatser/behovsinventeringar
  • Utveckling av arbetsgrupper
  • Utveckling av chefer
  • Utveckling av konsulter
  • Handledning i grupp och enskilt
  • Utbildningsinsatser

Pirkkos förhållningssätt som konsult handlar om att i samarbete med uppdragsgivare hitta angreppssätt som är relevanta för den organisation som hon arbetar med. Hon använder sig av ett konsultativt förhållningssätt som handlar om att involvera berörda i processen och att använda allas kunskaper för att på så vis skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Pirkko utgår från en helhetssyn så att de insatser som genomförs också tar hänsyn till organisationens kontext. Samma frågeställningar kan innebära helt olika angreppssätt beroende på den verklighet man finns i, vilka förutsättningar som råder och vilken samarbetspartnern är.

Pirkko Jonsson har som organisationskonsult lång erfarenhet av arbete i offentliga, privata och fackliga organisationer. Hon har också chefserfarenhet med ansvar för konsultation och kompetensutveckling. Sedan 80-talet har hon varit involverad i internationella projekt i olika delar av världen och har i två omgångar bott utomlands. 2007-2008 arbetade hon i Sydafrika som teamleader för ett sydafrikanskt konsultteam och i mitten av 90-talet arbetade hon på handelskammaren i Gaborone, Botswana som Training Adviser.

Pirkko har en fil kand examen i beteendevetenskap från Stockholms universitet och har olika påbyggnadsutbildningar i konsultation, organisationsutveckling och utveckling av grupper och team. Hon har bland annat gått ett internationellt konsult- och chefsprogram i Belgien.

Pirkko har arbetat med förändringsprojekt både i Sverige och utomlands där det handlat om att ta fram behov och skräddarsy olika aktiviteter, till exempel utbildningar och projekt, för den aktuella organisationen/målgruppen.

Pirkko har lång erfarenhet av att arbeta med grupper och gruppers utveckling och är författare till böcker om arbete i grupp.

Hon har lång erfarenhet av att utveckla konsulter, framför allt i konsultativt förhållningssätt och konsultrollen. Denna kunskap är i högsta grad relevant när en organisation vill utveckla centrala stödfunktioner, till exempel HR och ekonomifunktioner, och deras förhållningssätt gentemot övriga organisationen.