• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Om Oss

top_banner_ny

Helhet – i dag ett ”nytt” begrepp, hos oss ett arbetsperspektiv sedan starten, det perspektivet som vi tillämpar i alla leveranser.

Vi är erfarna organisationskonsulter med kompetens att stödja organisationer och företag i förändringar. Vi är starka i att stödja dem i deras strävan att fungera både effektivare och smidigare, både internt och i relation med marknaden. Vi utgår från kundens situation, det totala sammanhanget som kundens verksamhet pågår i. Därför arbetar vi utifrån kundens fokus på sin kund och kundens fokus på den organisation som ska stödja affären. Vår uppgift är att med kompetens, engagemang och mod stödja medarbetare och ledning i de företag och organisationer som vill förändras tillsammans med sina kunder och sina affärspartners.

Vi bryr oss om våra kunder. Därför hjälper vi dem i deras strävan att fungera bättre. Vi utvecklar hela organisationer och faciliterar team, ledare, ledningsgrupper, enskilda medarbetare.

I dag finns det inte något dominerande sätt att organisera en verksamhet. Vi har alla former aktiva: från karismatiskt en-person-styrda sammanslutningar, genom olika byråkratier till snabbrörliga verksamheter som bygger på självorganiserande team med fullt ansvar. Den ökande digitaliseringen tycks rikta utvecklingen mot allt högre grad av självorganisering. Det förekommer även att en stor verksamhet delas upp i flera mindre som agerar autonomt, en sorts småskalighet i storskalighet. Vårt utvecklingsteam har erfarenhet av att arbeta med uppdrag i både hierarkiska och självorganiserande strukturer.

Enligt våra kunder är vi en uppskattad utvecklingspartner, våra insatser ger resultat, gör skillnad, engagerar och inspirerar.

Vi är medlemmar i bland annat Sveriges Managementkonsulter SAMC, Stockholms Handelskammare, Psykologföretagarna.

Vi arbetar ideellt genom Rotary och stödjer orienteringsidrotten.