• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Publikationer och licenser

PUBLIKATIONER

Grazyna van de Voorde: Företagets DNA.  Bonnier Ledarskapshandböcker, Affärsutveckling. 2011.

Grazyna van de Voorde: Vikten av medarbetarskap i affärsutveckling. Bonnier Ledarskapshandböcker, Affärsutveckling. 2012.

Grazyna van de Voorde: Affärskommunikation. Kursbok för FINEK och FÖREK, Yrkeshögskoleutbildningar vid Xenter, Botkyrka, 2014.

Grazyna van de Voorde: Grupputveckling med hjälp av GDQ. www.grupputveckling.se. 2010

Grazyna van de Voorde: Krisstöd inom SOS Alarm. Handbok. Sos Alarm Sverige AB. 1996.

Annika Doping, Gary Engman, Grazyna van de Voorde: Bli bättre som operatör. Videofilm. SOS Alarm Sverige AB. 1996.

Pirkko Jonsson: Arbeta i Grupp. Andra upplagan. Bilda Förlag, Stockholm 2001

Pirkko Jonsson: Handledning. Arbeta i grupp. Bilda Förlag, Stockholm 2000

Pirkko Jonsson & Bo Silfverberg: Laget. Bilda Förlag 2001

Per Broomé & Pirkko Jonsson: Äldreomsorgen i Sverige. SNS Förlag 1994

Per Broomé & Pirkko Jonsson: Besök i äldreomsorgen. Demografi och praktik i Motala. SNS Rapportserie nr 4/1994

Pirkko Jonsson: Arbetsmiljön. Chefsprogram, Statens Institut för Personaladministration och Utveckling. Liber Tryck 1983

LICENSER

GDQ

IDI

Effect

Communication DNAR, läs mer…

DNA Behavior