• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Publikationer och licenser

PUBLIKATIONER

Grazyna van de Voorde: Företagets DNA.  Bonnier Ledarskapshandböcker, Affärsutveckling. 2011.

Grazyna van de Voorde: Vikten av medarbetarskap i affärsutveckling. Bonnier Ledarskapshandböcker, Affärsutveckling. 2012.

Grazyna van de Voorde: Affärskommunikation. Kursbok för FINEK och FÖREK, Yrkeshögskoleutbildningar vid Xenter, Botkyrka, 2014.

Grazyna van de Voorde: Grupputveckling med hjälp av GDQ. www.grupputveckling.se. 2010

Grazyna van de Voorde: Krisstöd inom SOS Alarm. Handbok. Sos Alarm Sverige AB. 1996.

Annika Doping, Gary Engman, Grazyna van de Voorde: Bli bättre som operatör. Videofilm för SOS Alarm Sverige AB. 1996.

LICENSER

GDQ

IDI

Effect

Communication DNAR, läs mer…

DNA Behavior