• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Communication DNA

Vilka signaler sänder du när du kommunicerar med andra? ”Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv” säger ett välkänt citat. Vi finns och utvecklas i samspel med andra.
Du beter dig utifrån:
• hur du uppfattar din uppgift i situationen
• hur du uppfattar andra
• hur du brukar uttrycka dig
• vad som är viktigast för dig innerst inne, alltså dina motiv, värderingar, behov
Det är väldigt svårt att rakt av lära sig ett beteende som bryter mot ens inlärda mönster och mot de inre övertygelserna. Det man kan däremot göra är att försöka förstå vilket inflytande ens eget beteende har på andra och hur man kan anpassa det för att få bättre kommunikation med dem.

Vi erbjuder Communication DNA® i samarbete med DNA Behavior International Ltd, Atlanta, USA. Communication DNA® är en analys som används för att få fram ens kommunikationsbegåvning. Den har hittills använts mycket inom bank och finans i flera länder men är användbar inom andra branscher också. Resultaten av analysen tydliggör personens främsta begåvning inom kommunikation och även visar vilka behov personen har när den kommunicerar med andra.

Profilen Communication DNA® är en del av DNA Natural Behavior®, en analys av kommunikations profil, samarbetsprofil och begåvningsprofil.

Communication DNA bild 2b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat av analysen, exempel:

Communication DNA bild 2c