• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Tidigare uppdrag

ERFARENHET

Utvecklingsteamet van de Voorde erbjuder professionellt stöd till företagsledare, chefer och personalen i processen att matcha  och hantera nya krav på deras egen marknad. Vi arbetar med helhetsgenomlysningar av företag med efterföljande professionell  utvecklingsstöd. Vår samlade erfarenhet är både bred och djup. Företaget startades 1997. Utvecklingen av tjänster följer  kundernas utveckling och deras behov. Kundkretsen omfattar privata företag och offentlig sektor.

Genomförda Uppdrag:

Ekonomisk utvärdering & utveckling
GDQ
Handledning
IDI
Implementering av rutiner
Kartläggningar och utredningar
Kompetensanalyser (grupp, individ)
Konflikthantering
Krishantering
Ledarskapsutveckling
Ledningsgruppsutveckling
Medarbetarskapsutveckling
Nulägesanalys av verksamhet
Organisationsutvärdering/översyn
Policy dokument & rutiner
Projektledning
Processledning
Rationalisering och effektivisering
Starta verksamheter
Utbildningar
Utveckling av effektiva arbetsteam
Utveckling av ledningsgrupper
HR portföljer
VD-coaching

Brancherfarenhet:

B2B o B2C Retailing, Bank, Bransch- arbetsgivar- och intresseorganisationer, Byggindustri, Hälsa och sjukvård, IT/Telecom, IT (försäljande bolag), Kommunal förvaltning, Landsting, Livsmedelsframställning, Läkemedelsbolag, Management consulting, Managementkonsult företag, Pappersindustri, Processindustri, Reparation & Installation, Skolväsendet, Statliga verk, Stålindustri, Svenska Kyrkan, Utbildning, forskning och utveckling, Vård och omsorg.