• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Utvecklingsteamet

Helhetstänk      Tydlig leverans      Multiprofessionellt arbetssätt      Förstärkning av kundens kompetens

Sedan starten, i maj 1997, har vi bidragit till våra kunders utveckling. Några effekter av vår medverkan:

  • fokuserat ledarskap
  • engagerade medarbetare
  • effektiva ledningsgrupper
  • effektiva och ansvarstagande arbetslag
  • stark organisation
  • förbättrade resultat

 

En av våra styrkor är integrerad kompetens och multiprofessionellt arbetssätt. På så sätt undviker våra kunder stuprörslösningar och dubbla utvecklingskostnader. Engagemang, professionellt helhetstänk, tydlig leverans och samarbete med kundens interna resurser är några av våra kännetecken.

De uppdrag som vi har haft har handlat om att stödja akuta eller planerade förändringar i kunders verksamheter. För att breda kompetens har vi medvetet strävat efter att arbeta åt olika branscher och mot olika organisationsnivåer. Det har inneburit att vår egen förändringskompetens och förändringsförmåga har både mognat och fördjupats genom åren.

Utvecklingsteamet består av konsulter som har akademisk utbildning och flerårig erfarenhet inom respektive yrke. Vi har varit chefer eller ledare och haft uppdrag både som interna och externa konsulter. Vår egen kompetens kompletterar vi vid behov genom att i uppdragen ansluta våra samarbetspartners.

Anlita oss i rollen som långvarig och dedikerad professionell utvecklingspartner, beställ enstaka tjänster, testa oss som specialiserat stöd åt mobila team eller prova oss gm drop-in, digitalt eller IRL.