• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Analiza IDI

Analiza IDI pomoże tobie rozwinąć umiejętności kierownicze oraz umiejętności rzeczowej rozmowy z klientami. Poznasz twój profil komunikacyjny oraz profil współpracy i zarządzania. W skład usługi wchodzi trening umiejętności rozpoznawania stylu komunikacji i współpracy u innych ludzi oraz rozwój twoich umiejętności komunikatywnych z klientami, współpracownikami oraz przełożonymi.