• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Poszerzenie rynku

Nowe strategie rynkowe pozostaną papierowym produktem marketingowym gdy nie ma możliwości ich zastosowania w bezpośrednim kontaktem z klientem.

Technologia, ekonomia i ludzie tworzą razem nierozłączna całość. Sukces firmy jest zależny od tego, w jakim stopniu te współczynniki się wzajemnie wzmacniają, na ile są ukierunkowane na klienta i na ile wspierają główne zadanie firmy.

Zadaniem dyrektora przedsiębiorstwa i kadry kierowniczej jest wdrożenie strategii na osiągniecie celów, które postanowiła rada nadzorcza, oraz pomyślne przeprowadzenie strategii. Według najnowszych spostrzeżeń pomyślność w dopięciu celów przedsiębiorstwa jest w wysokim stopniu zależne od tego na ile przedsiębiorstwo jest ukierunkowane na potrzeby swoich klientów. W tym celu często jest potrzebna reorganizacja przedsiębiorstwa, podniesienie jakości i efektywności oraz podniesienie zaangażowania pracowników w cele przedsiębiorstwa. Sprawna organizacja i zaangażowanie pracowników jest podłożem na którym łatwiej jest rozwinąć nowe podejście do klienta.
Specjalnością van de Voorde Consulting jest pomoc przedsiębiorstwom w sprawnej reorganizacji oraz pomoc kadrom kierowniczym i pracowniczym w zrozumieniu celu i wdrożeniu nowych strategii prowadzących do wzmocnienia i rozszerzenia pozycji rynkowej.