• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Är ni redo för självgående team?

Denna tjänst är en del i utveckling av självgående team. Vi genomför workshops med verksamhetsledningen under vilka man tar fram ramen och förutsättningar för självgående team.
Därefter analyseras ledarskap och medarbetarskap och verksamhetens övriga förutsättningar med syfte att ta fram avgörande framgångsfaktorer för skapande av självgående team.
En konsultation omfattar 3 timmar med ledningsgrupp för att ta fram riktlinjer. Leverans i form av fysiska möten eller genom digital kommunikation.