• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Bemötande

Denna tjänst är en del i utveckling av självgående team.
Bemötande, av framför allt kunder och arbetskamrater, är ett kvitto på hur arbetslaget fungerar som ett team, även ett mätbart resultat av väl genomförd teamutveckling. Vi arbetar tillsammans med teamet för att skapa och tillämpa rutiner för: respektfullt och professionellt bemötande, hantering av klagomål och ständiga förbättringar i det dagliga arbetet. Utifrån önskemål: mätning av teamets färdigheter, mätning av kundtillfredsställelse.
En konsultation omfattar 2 timmar med en grupp på max 10 medlemmar inkl närmaste chef. Leverans i form av fysiska möten eller genom digital kommunikation.