• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Beslutsfattande

Denna tjänst är en del i utveckling av självgående team. Beslutsfattande är en utmaning för ett team och bristande färdighet i många arbetslag. Vi lär ut enkla och fungerande modeller för beslutsfattande i grupp och faciliterar processen att förankra modellerna i teamets verktygslåda.

En konsultation omfattar 2 timmar med en grupp på max 10 medlemmar inkl närmaste chef. Leverans i form av fysiska möten eller genom digital kommunikation.