• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Chefsutveckling

Vi har lång erfarenhet av chefsutveckling. Vi har stöttat chefer inom offentlig och privat sektor i deras ledarskap och i deras personliga utveckling i chefsrollen. Uppgiften som chef kräver organisationskunskap, kommunikationsförmåga, förmåga att växla fokus i komplex omgivning, förmåga att leda och förmåga att behålla sin personliga profil inför växlande krav från omgivningen, förändringsledning, ledning av kvalitetsprocesserna, förmåga att hantera relation till styrelsen och till den egna ledningsgruppen. Stödet kan utformas olika beroende på dina behov som chef, som ett fokuserat utvecklingsprogram eller som coaching utifrån aktuell situation.

Priset omfattar en konsultation, dvs en träff á 2 timmar. Leveransen sker genom personligt möte eller internet/telefon. Vid personligt möte utanför Stor-Stockholms området tillkommer kostnader för resor. Du kan betala mot faktura.