• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Delat ansvar

Denna tjänst är en del i utveckling av självgående team.
Att ta ansvar är ett dilemma för ett team. Det handlar om både känsla av delägarskap i ansvaret och konkreta rutiner. Rutiner för att hantera mandat och medel, ta ansvar för utförande och resultat. Vi hjälper teamet i processen att skapa fungerande modeller inom verksamhetens ramar och faciliterar teamen under tillämpning av modellerna.
En konsultation omfattar 2 timmar med en grupp på max 10 medlemmar inkl närmaste chef. Leverans i form av fysiska möten eller genom digital kommunikation.