• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Grundläggande ledarskapsutbildning

Grundläggande ledarskapsutbildning för nyblivna chefer, chefer som behöver uppdatera sin kompetens, blivande chefer, ledare utan personalansvar. Utbildningen stärker deltagarens förmåga att kommunicera, skapa engagemang, skapa samsyn i verksamheten, bygga tillit, öka sin personliga effektivitet, vara ett inspirerande föredöme för sina medarbetare.
Utbildningen omfattar tre heldagar och ges i våra lokaler på Kungsgatan 8 i Stockholm.

Under 2019 erbjuds utbildningen vid 9 tillfällen : 12-14 febr, 11-13 mars, 8-10 april, 13-15 maj, 3-5 juni, 10-12 sept, 9-11 okt, 11-13 nov, 10-12 dec.

Anmälan görs genom vår webbshop eller genom e-post till adressen: utbildning@voorde.com, senast en vecka före respektive utbildningstillfällets första dag.

Priset per deltagare omfattar deltagande i utbildning 3 heldagar, material, lokalkostnad och enklare förtäring (för- och eftermiddagsfika, enklare lunch). Vid beställning genom webbshopen ange önskat datum när du kommer till kassan, ruta Mer information, Ordernoteringar. Du betalar mot faktura. Ta kontakt med oss om du önskar att gå bara en eller två dagar av utbildningen.

Mer information hittar du genom att klicka härhttps://voorde.com/tjanster/ledarskap/grundlaggande-ledarskapsutbildning