• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Konflikthantering

Denna tjänst är en del i utveckling av självgående team. Vi faciliterar teamen i processen att skapa konkreta rutiner för intern konflikthantering och genomför träning av förankringen av rutinerna.

En konsultation omfattar 2 timmar med en grupp på max 10 medlemmar inkl närmaste chef. Leverans i form av fysiska möten eller genom digital kommunikation.