• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Självledarskap

Vill du förbättra din förmåga att t ex:

  • vara en fungerande medlem i ett självgående team?
  • ta del av möjligheterna inom GIG-ekonomi?
  • hitta en verksamhet som matchar dina värderingar?
  • arbeta i ett team som fungerar tvärprofessionellt och över och generationsgränser?

Beställ här den första träffen då vi lägger upp ett utvecklingsprogram tillsammans. Innehållet och omfattningen bestämmer du. Vi stödjer dig med vår professionella kunskap och vår breda breda erfarenhet.