• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Rätshaveristiskt beteende – riktlinjer

Denna tjänst är en del i utveckling av självgående team.
Rättshaveristiskt beteeende orsakar negativ stress, oro och ibland rädsla för att bli skadad. Att på ett respektfullt sätt bemöta en person, som man upplever som rättshaveristisk, är svårt. Personalen som har direkt kontakt med personen behöver ha stöd i tydliga riktlinjer och rutiner. Vi facilitetrar verksamhetens ledning i att ta fram riktlinjer och skapa rutiner för bemötande av rättshaveristiskt beteende.
En konsultation omfattar 3 timmar med ledningsgrupp för att ta fram riktlinjer. Leverans i form av fysiska möten eller genom digital kommunikation.