• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Rättshaveristiskt beteende – team träning

Denna tjänst är en del i utveckling av självgående team.
Rättshaveristiskt beteeende orsakar negativ stress, oro och ibland rädsla för att bli skadad. Att på ett respektfullt sätt bemöta en person, som man upplever som rättshaveristisk, är svårt. Det kräver en särskilt kommunikativ förmåga som omfattar både självreflektion, tydlighet, avpassad verbalitet och aktiv respekt för den andre.

En konsultation omfattar 2 timmar med en grupp på max 10 medlemmar inkl närmaste chef. Leverans i form av fysiska möten eller genom digital kommunikation.