• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Teamutveckling

Analys och teamutveckling för team om ca 10-12 medlemmar.

Forskning visar att arbetsgrupper som vill utvecklas till effektiva team behöver arbeta sig igenom fasen där medlemmar grundar gruppens psykologiska trygghet. Under den fasen i gruppens utveckling kommer fokus ligga huvudsakligen på arbetsrelationer. Vi hjälper team att utveckla den psykologiska tryggheten utan att fastna i personliga konflikter eller i oförmåga att knyta an till gruppens uppgift i organisationen.

Vi använder GDQ (Grupp Development Questionaire, Susan Wheelan) för att få fram hur teamets inre dynamik ser ut relaterat till teamets effektivitet. Vi tar fram bilden av teamets nivå av psykologisk trygghet och ger handfasta tips för vad teamet behöver göra för att fortsätta att utvecklas. Teamets utvecklingsprogram (process, checkpoints) tas fram gemensamt med teamets ledare. Passar enheter i större hierarkisk organisation, arbetslag, agila team, självgående team, självorganiserande team, teal team.

Tjänsten som du beställer här omfattar datainsamling, analys, teamets profil samt en halvdags träff med teamet för bearbetning av resultaten och framtagning av utvecklingsprocess. Priset är beräknat utifrån ca 10-12 gruppmedlemmar. Du kan betala mot faktura.

Kontakta oss gärna för referenser genom kundtjanst@voorde.com eller 08-121 482 42.