• pl_PL
  • sv_SE
  • us

VD stöd

Vi har lång erfarenhet av VD stöd. Vanligtvis fokuserar stödet kring VDs roll och uppgift i företaget och de personliga förutsättningarna att uppfylla dem. Ofta förekommande teman är helhetssynen i praktiken, relation till styrelsen och till den egna ledningsgruppen, utvecklingsprocesser, kvalitetsledningssystem, ledning av förändringar.

En konsultation omfattar en träff á 2 timmar. Leveransen sker genom personligt möte eller internet/telefon. Vid personligt möte utanför Stor-Stockholms området tillkommer kostnader för resor.