• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Tjänster

Utvecklingsteamet van de Voorde erbjuder professionellt stöd till företagsledare, chefer och personalen i processen att matcha och hantera nya krav på deras egen marknad.  Vår samlade erfarenhet är både bred och djup. Företaget startades 1997. Utvecklingen av tjänster följer kundernas utveckling och deras behov. Kundkretsen omfattar privata företag och offentlig sektor. Vi arbetar med:

  •  Helhetsgenomlysningar av företag med efterföljande professionell utvecklingsstöd
  • Synkroniserad företagsutveckling (ekonomi, organisation, teknik, människa)
  • Analyser och utveckling av ledarskap och medarbetarskap
  • Analyser och utveckling av verksamhet

Konsultationsformer som vi erbjuder är:

  • Kontinuerlig utvecklingsstöd
  • Enstaka tjänster
  • Drop-In