• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Drop-In

Nära och efter behov

En möjlighet för företagsledare och chefer att vid behov kunna få en enkel konsultation till rimligt pris.

Det finns ca 12 000 registrerade företag inom vår geografiska närhet, ca 380 000 inom länet. Ca 1800 av dem som ligger närmast är av den storleken att man arbetar systematiskt med utvecklingen och kan dra nytta av en extern konsultation. Vi brinner för utveckling av det lokala entreprenörskapet. För ledare av företag som är grannar till oss vill vi öppna en särskild dörr:

  • geografiskt nära till professionellt stöd i er företags utveckling
  • möjlighet att använda tider som är anpassade till er verksamhet
  • lokalkännedom av närigslivet
  • långsiktigt stöd

 Hur går det till? 

Det är enkelt:

  • Slå en signal på 08-121 482 42, beskriv kort vad du vill ha hjälp med. Du kommer kunna boka in tid för konsultation direkt under samtalet.
  • Alternativt, skicka ett e-post meddelande till kundtjanst@voorde.com, beskriv kort ditt ärende och uppge hur vi kan få tag på dig. Vi kontaktar dig ”med vändande post” med förslag på tid för konsultationen.