• pl_PL
 • sv_SE
 • us

GIG-ekonomi och mobila företag

GIG-ekonomi

Det finns redan här och inom några år förutspås vara det anställningssättet som de flesta kommer att välja, eller kommer att tvingas välja. Vad är gig-ekonomi? Det är ett sätt att arbeta utan att ha fast kontrakt med sin arbetsgivare. Man tar uppdrag utifrån intresse eller tillgång, växlar fritt mellan arbetsgivare, leder själv sin professionella utveckling, bestämmer själv när man arbetar. I Sverige är det än så länge främst högutbildade som går in i denna arbetsform. I USA och England är det främst människor som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden som väljer att gå in i gig-ekonomi. Hur det kommer att se ut om några år är svårt att säga men alla trendspanare talar om explosion av gig.

Vad innebär det för den enskilda människan?

Jämte friheten att välja finns oro för att inte kunna hitta sin plats och sin försörjning.

Jämsides med suveräniteten att bestämma sin egen professionella utveckling finns risk att halka ner i nedåtspiral av urlakning av kompetensen om uppdragen är svåra att få.

Möjligheten att bestämma över sin arbetstid förmörkas av risken att behöva arbeta på obekväma tider för att ibland överhuvudtaget få uppdrag.

Vad kan vi erbjuda dig för att förbättra dina chanser inom gig-ekonomin?

Vi har arbetat länge med att utveckla grupper, organisationer och individer. Det som man främst behöver för att orientera sig möjligheterna är en personlig kompas: dina egna värderingar, dina egna visioner, dina mål, överblick över dina personliga resurser, förmåga att samverka med andra, fungerande kontaktnät.

Vi hjälper dig att tydliggöra och hålla i trim den personliga kompass som kommer att vara ditt främsta verktyg inom gig-ekonomin:

 • hur du lägger upp din personliga plan
 • hur du blir en fungerande medlem i ett team som ändrar ofta sin sammansättning
 • hur du hittar verksamheter och uppdrag som matchar dina värderingar
 • hur du klarar av att arbeta i ett team som fungerar tvärprofessionellt och över och generationsgränser

Mobila företag

Mobila företag är på organisationsnivå motsvarighet till det som gig-ekonomi är på individnivå. Genom att kärnan i personalstyrkan kommer att krympas men arbetet ska fortfarande göras kommer många verksamheter ofta behöva att ta in tillfällig kompetens. En del av kompetensen kanske inte ens kommer att finnas inom samma geografiska område.

Förmåga att skapa samhörighet, tillit, lojalitet, ansvar och samarbete i arbetsgrupper som inte är intakta över tid kommer att vara en av de största utmaningar för verksamhetens ledning. En ny sorts ledarskap behövs, ett ledarskap som bygger på tillit och förmåga att gemensamt skapa resultat.

Vi hjälper företag och organisationer att:

 • definiera och avgränsa verksamheten som fungerande helhet i det egna sammanhanget
 • tydliggöra utmaningar och hjälpa att hantera dem
 • utveckla ledarskap utifrån verksamhetens förutsättningar
 • genomföra ledningsgruppsutveckling och teamutveckling och omvärldens krav
 • regelbundet följa upp verksamheten utifrån valda parametrar