• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Helhetstänk i skolan

Helhetstänk och helhetsgrepp – vad är det i skolans värld?
Det kan ses som helhetsgreppet för det specifika ämnet, helhetsgrepp för den specifika gruppen av elever, eller helhetsgrepp över den specifika skolans sammanhang inkl förutsättningar i form av parametrar i elevunderlaget mm. Vad man väljer att se som det gällande sammanhanget kommer att påverka vilka verktyg man väljer för att påverka helheten.
Samtidigt har både elever och personalen behov av uppleva betydelsefullt värde i det de gör, att ingå i ett meningsfullt sammanhang och greppbar social tillhörighet, har behov av bekräftelse, behov av att kunna bli bättre och bättre på det de gör, behov av att ingå i ett större begripbart enhet.
van de Voorde Consulting AB har genomfört uppdrag inom skolan sedan slutet av 90-talet. Vi har hjälpt rektorer och arbetslag att förbättra verksamheten, coachat rektorer, genomfört utbildningar, workshops, utredningar och kartläggningar, stöttat vid nedläggning, arbetat med konflikter.
Vår erfarenhet är att man inom skolan kan ibland ha svårt att samtidigt agera på flera plan: greppa sitt kärnuppdrag och förena den med gällande föreskrifter, policies och handlingsplaner. Vi erbjuder ledning och personal stöd i att arbeta fram en egen praktisk modell som uppfyller alla ”måsten” och samtidigt skapar utrymme för självgående arbetslag, samägd ledarskap, ökad arbetsglädje.
Klicka på länkarna nedan för att komma fram till tjänsterna: ”Kvalité för en dynamisk skola”, Din skicklighet som skolledare” och ”Generationsskillnader och talent management i skolan”.
Helhetstänk_skola

 

 

KVALITÉ FÖR EN DYNAMISK SKOLA

 

 

 

 

skolledare

?????????????????????????????????

 

 

 

DIN SKICKLIGHET SOM SKOLLEDARE

 

 

 

 

 

 

GENERATIONSSKILLNADER OCH TALENT MANAGEMENT I SKOLAN 

 

 

 

 

 

Vi erbjuder även i fortsättningen andra konsultuppdrag till skolan: coaching och handledning till personal, ledning och arbetslag, vision och eleven-i-fokus, utredning/kartläggning av arbetsmiljö, utveckling av verksamheten, konflikthantering, utbildning/workshop i valda ämnen. för mer information ta kontakt med oss på telefon 070 695 52 08 eller e-post: voorde@voorde.com