• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Din skicklighet som skolledare

De skickligaste ledare, enligt en undersökning vid Harvard, utmärker sig med fyra egenskaper, varav den ena är helhetstänk och förmåga att få delarna att fungera smidigt ihop (R. Carrucci 2015).
Som skolledare behöver du få alla med i helhetstänket i din verksamhet. För att eleverna verkligen ska stå i centrum i skolan behöver samtliga skolans resurser sträva mot samma mål och var och en ska ta ansvar för sin del av skolans sammanlagda uppgift. Hur ser det ut på din skola:

• Förstår alla och arbetar utifrån er värdegrund och vision?
• Fungerar arbetslagen och stödresurser smidigt tillsammans?
• Är du respekterad i ditt ledarskap?
• Uppnår era elever de resultat som ni strävar efter?

Om du svarar ”ja” på frågorna har du kanske ingen nytta av oss. Men om du tvekar inför svaret på någon av frågorna föreslår jag att du tittar på vad vi kan erbjuda dig och din personal:

• Rektorshandledning – utifrån din roll, uppgift, ledarskap och förändringsarbete
• Stöd till arbetslagen – utifrån skolans värdegrund, vision, helhetstänket med eleven i centrum,  förändringsarbete
• Kartläggning/utredning av er psykosociala arbetsmiljö
• Kartläggning med hjälp av Skolbarometern gm vår samarbetspartner ITS Scandinavia AB

Van de Voorde Consulting har haft konsultuppdrag inom skolan sedan 90-talet. Vi har hjälpt rektorer och arbetslag att förbättra verksamheter, genomfört utbildningar och workshops, genomfört kartläggningar.

För mer information om vad vi kan erbjuda dig och den verksamhet du leder är du välkommen att kontakta oss på mail: kundtjanst@voorde.com eller ringa på 070-6955208.