• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Generationsskillnader i skolan

Vi hjälper er att dra nytta av generationsskillnaderna bland personalen!

I våra kontakter med skolor har vi uppfattat att det ibland till följd av generationsskillnader uppstår konflikter mellan erfaren och nyexaminerad personal. Det kan se ut som en krock mellan skolans traditionella arbetssätt och den unga generationens, den s k millenniegenerationens, krav och behov.
Millennials verkar i första hand fokusera på egna behov av frihet och ställer höga krav på eget inflytande i arbetet.  De har starka behov av att arbeta i ett sammanhang som genomsyras av socialt ansvarstagande och att värderingar i verksamheten stämmer överens med deras egna. Detta syns oftast inte när en generationskonflikt uppstår bland skolans personal. För egentligen är den erfarna personalen lika värderingsdriven och härbärgerar lika hög grad av socialt ansvarstagande.
Vi hjälper er att hitta vad som är gemensamt mellan generationerna och hur ni kan dra nytta av det som skiljer.
När den erfarna personalen och den nya generationens personal tillsammans och i samförstånd utformar den dagliga verksamheten kommer skolans måluppfyllelse att öka. Genom att dra nytta av varandras styrkor, likheter och olikheter kommer skolans fokus, att sätta elever i centrum, bli lättare att hantera.
Att omvandla den skenbara generationskonflikten till fruktbar arbetsallians menar vi är ett framgångsrikt sätt att ta vara på all den professionella begåvningen som ryms inom skolans värld. Det är ett exempel på en framgångsrik talent management.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????En workshop
Vi erbjuder halv- eller heldag, med all personal på er skola. Vi arbetar tillsammans med att mejsla ut styrkan av generations-skillnaderna just hos er. Syftet är att skapa samsyn och förebygga energikrävande generationskonflikter. Vi inleder workshopen med inspirationsföredrag och övergår sedan i grupparbeten i olika former. Vi fokuserar på de faktiska förhållandena och bearbetar värderingar, arbetssätt, ledarskap, teamarbete med mera ur generationernas respektive perspektiv. Workshopen kan avslutas med inspirationsföredrag ”Teacher Wellness”.

Metod som ger resultat
Föredrag, dialog, grupparbete, reflektion, prioriteringstekniker, open space, action plan med mera. Val av arbetstekniker anpassas till gruppens utgångsläge.

Efter workshopen kommen ni att ha lättare att samarbeta över generationer, ha lättare att kommunicera och uppnå fördjupad samsyn i hur ni kan genomföra den dagliga verksamheten med eleven i centrum.

Flera teman
Workshopen är ett utmärkt ämne för era utvecklingsdagar. Vi kan även erbjuda andra teman, exempelvis: moderna organisationsformer, konflikthantering, gig-ekonomi och skolan, självstyrande team, kvalitetsledningssystem, förberedelse inför kvalitetsutmärkelse ”Bättre skola”, visionsarbete, utvecklingsarbete.