• pl_PL
 • sv_SE
 • us

Kvalitetsutveckling och ledningssystem för kvalité

Att tydliggöra roller och uppgifter, att arbeta med kvalitetsutveckling

Kvalitetsutvecklingen är ett stöd för kärnverksamheten och genererar de ekonomiska medel som behövs för kvalitén i driften.

Medarbetarnas och chefernas förståelse av helheten och sammanhanget för ledningssystemet är avgörande för tillämpningen. Det engagerar och motiverar i ansvarstagande och samarbete, faktorer som är viktiga i byggande av effektiva vård- och omsorgsteam.

I processen med att ta fram ledningssystem för kvalité behöver tydliggöras:

 • Värdegrund, syfte, mål och vision
 • verksamhetens processer, delprocesser och rutiner,
 • roller, ansvarsområden 
 • egen kontroll och system för ständiga förbättringar

Vi arbetar med:

 • framtagning av verksamhetens ledningssystem för kvalité
 • förankring och uppföljning av ledningssystem inom hela verksamheten
 • mätningar av kvalitén
 • utveckling av ledarskap, medarbetarskap, ledningsgruppsfunktioner och samarbetsformer i enlighet med verksamhetens ledningssystem för kvalitén

Vi vill att vår medverkan utmynnar i att ledningssystemet för kvalitén:

 • uppfyller föreskriftens krav
 • utformas och beskrivs på ett sådant sätt att den kan förstås och följas av samtliga inom verksamheten
 • leder till förbättringar i leverans mot kund
 • leder till förbättringar i verksamhetens ekonomi