• pl_PL
 • sv_SE
 • us

Professionell inom vård och omsorg

Företag inom vård och omsorg står inför många utmaningar, framför allt att förbättra kvalitén och att utveckla det professionella arbetssättet. van de Voorde Consulting har lång erfarenhet av uppdrag inom branschen. Här är några av de frågor som  vi erbjuder hjälp med:

Att tydliggöra vision och värdegrund(länk)
Att tydliggöra roller och uppgifter, att tydliggöra ledningssystem(länk)
Att stärka ansvarstagande och samarbete(länk)
Att hitta konstruktiva former för brukarinflytande(länk)
Att bättre förstå sambandet mellan arbetsuppgifternas innehåll och ekonomin(länk)

Exempel på tjänster som van de Voorde Consulting har hittils genomfört åt kunder inom vård och omsorg:

 • Verksamhetsutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Arbetsledarutveckling
 • Medverkan vid framtagning av ledningssystem för kvalitet
 • Stöd vid implementering av ledningssystem för kvalitet
 • Anhörig- och bemötandefrågor
 • Konfliktprofylax för ledare och chefer
 • Konflikthantering
 • Verksamhetens DNA®
 • GDQ – att utveckla effektiva team
 • Handledning
 • Coaching
 • Seminarier och föreläsningar
 • Kurser och utbildningsprogram