• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Brukarinflytande inom vård och omsorg

Att hitta konstruktiva former för brukarinflytande

Erfarenheten i van de Voordes utvecklingsteam visar att initiativen till brukarperspektiv och brukarinflytande kommer från engagerad personal. Att engagera brukarna att företräda sig själv och andra är inte så lätt. Om personalen uppmärksammar brukarens önskemål leder det oftast till högre brukarinflytande.
Organisering av arbetet som ger personalen inflytande är en förutsättning, även om det inte är tillräckligt för att åstadkomma inflytande för brukaren.
Förutom inflytande behöver personalen tid i relationen med brukaren. Om tiden för att utföra en arbetsuppgift blir för liten och om brukaren möter för många personer ur personalgruppen, försvåras det för att brukaren ska ha möjlighet att visa vad som är viktigt för henne just då. För personalen blir det svårare att kunna uppmärksamma, förstå och åtgärda behoven.