• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Förståelse för ekonomi inom vård och omsorg

Att bättre förstå sambandet mellan arbetsuppgifternas innehåll och ekonomi

 Att förstå kopplingen mellan de ekonomiska förutsättningar och vad man kan göra inom ramen för dem är i många företag en ”enkel matematik”. Inom vård och omsorg omfattar processen flera steg: brukarnas behov – beställarens krav – utförarens kvalitéts krav – ersättningen-specifika arbetsuppgifter-utförande av arbetsuppgifterna. Resultatet av denna process blir företagets egen arbetsmodell. Brukarnas, beställarens och personalens upplevelse av effekterna av modellen skapar ett levande varumärke för företaget.    

van de Voorde Consulting hjälper företag inom vård och omsorg:

·         Att tydliggöra företagets egna arbetsmodell

·         Att förankra arbetsmodellen hos chefer och personal

·         Att utvärdera arbetsmodellen

van de Voorde Consulting genomför också workshops för ökad förståelse av marknadsekonomiska krafter. Under workshop använder vi oss av lättförståeliga företagsspel som vi anpassar till kundföretagets behov och förutsättningar.