• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Kommunikation och etik – utmaningar

TERMIN 1
 Arbetsdisciplin

En kollega kommer alltid sent till jobbet och går hem tidigt. Hur hanterar man detta?

Klagomål från patient

Patienten ifrågasätter tandläkarens kunskaper inom estetisk tandvård och beklagar sig till tandsköterskan.
patienten tycker lagningen av sin framtand inte blivit snyggt gjort.
Vad gör du som tandsköterska, hur bemöter du patienten?
Tar du klagomålet vidare om så hur?

Patientens rättigheter

Du arbetar på en tandvårdsklinik.
En familj kommer inrusande med deras tvååriga son.
Han har ramlat och slagit sin ena framtand så illa så tandläkaren konstaterar att den är död.
Den döda tanden kan skada det permanenta bettet och bör avlägsnas.
Föräldrarna känner rädsla och oro inför ingreppet och vill inte att deras ska utsättas för detta.
Tycker du att föräldrarna ska lita på sin egen magkänsla eller lyssna på tandläkarens rekommendation?

TERMIN 3
Sterillen

På en mellanstor klinik i mellersta Sverige jobbar 15 tandläkare, 20 tandsköterskor och 3 tandhygienister. Arbetsklimatet har varit väldigt gott och samarbetet fungerat väldigt bra fram tills för en månad sedan. En ny kollega började på kliniken för två månader sedan. Hen är väldigt trevlig men undviker ofta att hjälpa till i Sterillen, vilket leder till mer arbete och stress för kollegorna. Försök har gjorts att prata med hen om detta men dem känner inte att det blivit någon förändring trots samtal. Arbetsklimatet har börjat bli mer ansträngt och irritationen växer gentemot den nya kollegan. Hen känner inte att tiden räcker till och anser att någon borde vara i sterilen på heltid, så som det fungerade på hens förra arbetsplats. Hen har varit van vid att bara ta ansvar för att lämna och hämta dem instrument som ska vara i behandlingsrummet och har inte haft en rutin att hjälpa till i sterillen tidigare. Kollegorna känner dock att hen
visar ett ointresse för att vilja lära sig arbetet i sterilen och känner nu att situationen är ohållbar. Samtalen med hen har inte gett något resultat.

Gyllene Tanden

Tandvårdskliniken Gyllene Tanden i Örebro har under en längre tid kämpat med en omorganisation, där brist på personal varit ett problem vilket gjort att man inte kunnat hålla ett stadigt flöde i arbetsgången för tandvårdsteamen. Tandläkaren Persson hade jobbat med samma tandsköterska i många år, men denne har nu valt att byta arbetsplats, och han har nu fått en ny tandsköterska i sitt team, som dessutom är ny på kliniken.
Under dagen blir stämningen spänd mellan de två, då receptionen bokat in täta patientbehandlingar efter varandra, de blir sena och halkar efter, tandsköterskan hittar inte nödvändiga material och instrument i rummet och det tar längre tid att få fram det tandläkaren vill ha. Irritation är ett faktum, då tandläkaren känner sig stressad och har ett kort, hårt tonläge mot tandsköterskan. Han är egentligen irriterad på ledningen, som inte hunnit ge tandsköterskan en bra introduktion av arbetsplatsen eller att man planerat bättre i tidboken för att anpassa dagen för ett nytt team.
Tandsköterskan som är ny på kliniken känner sig nervös och vill prestera, men känner sig förvirrad i den nya miljön och att jobba med en ny tandläkare. Hon jobbar efter den rutin hon är van vid från tidigare klinik, men blir frustrerad då arbetsgången i behandlingsrummet inte flyter på ett bra sätt. Tandläkaren verkar irriterad och rent otrevlig och inte nöjd med henne vilket får henne att känna dig otillräcklig och nedstämd.

Ung tandläkare

En ny ung tandläkare som har arbetat i 5år och en äldre tandsköterska som har arbetat i 20år och har mycket erfarenhet inom olika områden jobbar tillsammans i ett team. Tandläkaren jobbar 2 dagar på den aktuella kliniken och tre dagar på en annan klinik. Tandsköterska assar en annan tandläkare när hennes ordinarie är borta. Hen upptäcker då att hon tycker att den andra tandläkaren är roligare att assa då hen har mycket mer erfarenhet av tandvårdsyrket än den unga tandläkaren. På dem dagarna som hon ska assa sin unga tandläkare så går hon över och assar den äldre tandläkaren utan att komma överens med sin ordinarie tdl om det. Hon tycker att det är under hennes värdighet att assa en tdl med mindre erfarenhet. När den unga tandläkaren kommer med konstruktiv kritik, som t.ex. att Det är bättre att vissa hur sensorn ska sättas i en patients mun på en riktig patient i stället för på en docka/skalle, så kan hon inte ta det utan då så hävdar hon bara att hon har rätt för att hon har arbetat inom yrket i 20år. Tdl tycker att det är jobbigt att inte veta var sin tandsköterska är och att behöva leta efter hen. Tdl tycker också att det är jobbigt att inte kunna diskutera med hen om olika sätt att arbeta på.

Debitering

En tandläkare på en Folktandvård med annat ursprung än svenskt, men med ett svenskt efternamn tar emot en ny patient. När patienten kommer in och upptäcker att det inte är hans vanliga tandläkare kräver han att få en annan tandläkare med svenskt ursprung. Tandläkaren som pratar god svenska förklarar för patienten att det ej är möjligt. Patienten blir aggressiv, ifrågasätter tandläkarens kompetens och stormar ut från rummet. Det uppstår i arbetslaget meningsskiljaktigheter om:
1.) Skall patienten debiteras för den uppsatta tiden?
2.) Ska patienten få fortsätta komma till kliniken?