• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Medarbetarnas engagemang inom vård och omsorg

Att stärka ansvarstagande och samarbete inom vård och omsorg

De flesta chefer önskar sig medarbetare som både tar ansvar och är samarbetsvilliga. Vi vet att verkligheten inte alltid ser ut så. Ofta möter vi medarbetare som backar när ansvarsfrågan kommer upp: ”jag vill inte”, ”jag kan inte” är vanliga svar. Många gånger beror detta på rädsla att göra fel och att man inte är tränad att ta ansvar på jobbet.

Hur gör man då för att utveckla ansvarstagande och samarbetande individer?

Det är ett kontinuerligt förändringsarbete där cheferna har en viktig roll i att gradvis utveckla sina medarbetare genom att både ge ansvar men också ge dem förutsättningar att träna sin förmåga att ta ansvar.

Att knyta samman och konkretisera värdegrund, vision och mål hjälper medarbetare att bli mer ansvarstagande då insikten om hur de egna arbetsuppgifterna bidrar till helheten blir tydlig. Det i sin tur skapar förutsättningar för människor att finnas i ett meningsfullt sammanhang där hela individen kommer till sin rätt. En viktig framgångsfaktor är också att det finns utrymme för kontinuerlig dialog inom olika arbetsgrupper. Det ger förutsättningar för medarbetare att både samarbeta och lösa konflikter/oenighet i ett tidigt skede.

Med andra ord: att ta sig tid att arbeta med ansvarstagande och samarbete är både förebyggande och bra både utifrån företagets perspektiv och utifrån ett mänskligt medarbetarperspektiv.