• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Vision och värdegrund inom vård och omsorg

Att tydliggöra vision och värdegrund inom vård och omsorg

 

Värdegrunden är ett ledningsansvar och brister i denna kan få liknande konsekvenser som när budgeten inte hålls.

Vi hjälper chefer att finna, forma och förankra företagets etiska värdegrund och vision inom hela företaget.

När den gemensamma värdegrunden tydliggörs och implementeras bidrar detta till ”vi-anda”, effektivitet, resultat och utveckling av ert företag, era medarbetare och brukare. Detta är särskilt viktigt när det finns olika enheter inom samma företag, verksamheter på olika orter och när det är vanligt att företaget har många timanställda.