• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Bemötande

bemötande i självgående team

Bemötande, av framför allt kunder och arbetskamreter, är ett kvitto på hur arbetslaget fungerar som ett team, även ett mätbart resultat av väl genomförd teamutveckling. Vi arbetar tillsammans med teamet för att skapa och tillämpa rutiner för: respektfullt och professionellt bemötande, hantering av klagomål och ständiga förbättringar i det dagliga arbetet. Utifrån önskemål: mätning av teamets färdigheter, mätning av kundtillfredsställelse.