• pl_PL
  • sv_SE
  • us

Delat ansvar

Delat ansvar i självgående team

Ett dilemma för ett team. Det handlar om både känsla av delägarskap i ansvaret och konkreta rutiner. Rutiner för att hantera mandat och medel, ta ansvar för utförande och resultat. Vi hjälper teamet i processen att skapa fungerande modeller inom verksamhetens ramar och faciliterar teamen under tillämpning av modellerna.